Statistiche per il sito www.alfonsomartone.itb.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2005 - URL
Generato 01-Jan-2006 03:59 CET

   Contatti      KBytes   URL
---------------- ---------------- --------------------

521330  69.54%  9610329 73.86% Images
10158   1.35%  103019  0.79% Music
2     0.00%     1  0.00% CGI Scripts

14417   1.92%   14969  0.12% /favicon.ico
8181    1.09%  184732  1.42% /
4797    0.64%   1850  0.01% /banner.html
3605    0.48%   33807  0.26% /pdzrho.html
3322    0.44%   28084  0.22% /ruswfn.html
3048    0.41%  358609  2.76% /pbapml.html
2631    0.35%  276204  2.12% /bauodg.html
2394    0.32%   39422  0.30% /nocunr.html
2142    0.29%   42383  0.33% /cdxhlm.html
2079    0.28%   16976  0.13% /pgvezc.html
1997    0.27%   34525  0.27% /vglavh.html
1568    0.21%   31681  0.24% /eroxch.html
1517    0.20%   24777  0.19% /aludsa.html
1514    0.20%   17847  0.14% /nfjpaa.html
1458    0.19%   15045  0.12% /xcvsfg.html
1447    0.19%   20719  0.16% /ytvuas.html
1387    0.19%  258692  1.99% /asus-i.html
1350    0.18%   43098  0.33% /givsbv.html
1324    0.18%   9888  0.08% /lxptbn.html
1275    0.17%   13182  0.10% /circum.html
1228    0.16%   13150  0.10% /kpiuoj.html
1175    0.16%   19468  0.15% /oljatq.html
1135    0.15%   12430  0.10% /nadgrs.html
1132    0.15%   36405  0.28% /qswvzh.html
1131    0.15%   26586  0.20% /zxlbge.html
1085    0.14%   39054  0.30% /trawri.html
1076    0.14%   42489  0.33% /iungml.html
1036    0.14%   45423  0.35% /thinkp.html
999    0.13%   10328  0.08% /cmrgbo.html
976    0.13%   46249  0.36% /vzaozg.html
966    0.13%   5379  0.04% /tjseer.html
847    0.11%   10077  0.08% /pdskvh.html
832    0.11%   20463  0.16% /asus-e.html
814    0.11%   10664  0.08% /vwbdfj.html
807    0.11%   15908  0.12% /lhudit.html
804    0.11%   7532  0.06% /cslonm.html
799    0.11%   4837  0.04% /yfkiyj.html
793    0.11%   6498  0.05% /blimgn.html
787    0.10%   10964  0.08% /tsyuql.html
767    0.10%   4559  0.04% /qylcsh.html
734    0.10%   2086  0.02% /spkwwi.html
731    0.10%   5119  0.04% /ccxgps.html
730    0.10%   65538  0.50% /rqftcg.html
723    0.10%   9307  0.07% /avbtrh.html
710    0.09%   6036  0.05% /rwxdii.html
706    0.09%   3178  0.02% /iwrbhd.html
695    0.09%   8886  0.07% /bvbnqn.html
694    0.09%   3460  0.03% /mqcynp.html
684    0.09%   19432  0.15% /smnwis.html
648    0.09%   11308  0.09% /agjuoi.html
648    0.09%   9590  0.07% /xrdfne.html
646    0.09%   10434  0.08% /hcpcpi.html
639    0.09%   9243  0.07% /vaavdo.html
632    0.08%   14964  0.12% /thmgcq.html
627    0.08%   33567  0.26% /jaxhio.html
616    0.08%   12962  0.10% /bnzibv.html
597    0.08%   3879  0.03% /hvoppr.html
593    0.08%   11411  0.09% /qwpmro.html
590    0.08%   94457  0.73% /epjbga.html
586    0.08%   3336  0.03% /shofdk.html
577    0.08%   4335  0.03% /wugczk.html
575    0.08%   7300  0.06% /wqviod.html
574    0.08%   12514  0.10% /rqgrkh.html
573    0.08%   8116  0.06% /admpij.html
571    0.08%   20460  0.16% /ayxydp.html
570    0.08%   3504  0.03% /pjiyjo.html
567    0.08%   14776  0.11% /wkarta.html
559    0.07%   2461  0.02% /wuomek.html
548    0.07%   19057  0.15% /jtgsdp.html
543    0.07%   19653  0.15% /vsgoue.html
541    0.07%   20240  0.16% /qqvaqs.html
538    0.07%   3795  0.03% /tuyayp.html
530    0.07%   4488  0.03% /zxkjcs.html
525    0.07%   4245  0.03% /rbtkmw.html
519    0.07%   7052  0.05% /knmzhv.html
518    0.07%   1913  0.01% /ufpmto.html
516    0.07%   2170  0.02% /liniks.html
514    0.07%   2120  0.02% /elakcp.html
504    0.07%   5613  0.04% /omfhlj.html
497    0.07%   1781  0.01% /stfywk.html
494    0.07%   12558  0.10% /schede.html
490    0.07%   8048  0.06% /nevazu.html
488    0.07%   12393  0.10% /gfieus.html
488    0.07%   2869  0.02% /ptvkci.html
486    0.06%   11923  0.09% /vknrrp.html
486    0.06%   4486  0.03% /wdwewe.html
483    0.06%   3602  0.03% /jnyuem.html
480    0.06%   2664  0.02% /qsgzjw.html
479    0.06%   6896  0.05% /cezbsm.html
472    0.06%   3535  0.03% /ymwzyu.html
463    0.06%   1600  0.01% /moooik.html
462    0.06%   8454  0.06% /mydgcm.html
459    0.06%   14265  0.11% /gcdvpo.html
458    0.06%   1746  0.01% /kdfymi.html
455    0.06%   5616  0.04% /wksurb.html
454    0.06%   27191  0.21% /arjlbg.html
454    0.06%   1167  0.01% /pvkrrv.html
450    0.06%   1806  0.01% /gezyif.html
436    0.06%   5715  0.04% /xfdbxu.html
428    0.06%   2274  0.02% /erbmfv.html
427    0.06%   1381  0.01% /eawozv.html
421    0.06%   1593  0.01% /wklzlo.html
417    0.06%   1953  0.02% /nlltos.html
417    0.06%   1094  0.01% /rxxlvu.html
415    0.06%   8459  0.07% /xrdjmh.html
414    0.06%   1722  0.01% /fnoqdt.html
413    0.06%   2812  0.02% /bhfjqp.html
409    0.05%   1175  0.01% /dwvswp.html
408    0.05%   1312  0.01% /kkznfh.html
408    0.05%   3416  0.03% /qrbleb.html
406    0.05%   5533  0.04% /fhlvnr.html
404    0.05%   1799  0.01% /qfuqtb.html
401    0.05%   1703  0.01% /ljaazd.html
398    0.05%   12747  0.10% /hbhpwj.html
398    0.05%   22537  0.17% /mdlttn.html
396    0.05%   2050  0.02% /gechbo.html
388    0.05%   1538  0.01% /qybkku.html
387    0.05%   3261  0.03% /hejgns.html
387    0.05%   2107  0.02% /ziyicl.html
386    0.05%   1775  0.01% /fqyijq.html
386    0.05%   3406  0.03% /jlztnn.html
384    0.05%   4314  0.03% /rhwlha.html
375    0.05%   10363  0.08% /sidrll.html
371    0.05%   2939  0.02% /bnvujm.html
367    0.05%   3334  0.03% /radcrn.html
366    0.05%   1258  0.01% /gakzxe.html
366    0.05%   1052  0.01% /ohazzw.html
365    0.05%   3649  0.03% /nutnni.html
365    0.05%   1159  0.01% /ymhhqu.html
363    0.05%   2876  0.02% /tfvzhk.html
362    0.05%   5150  0.04% /czywfh.html
360    0.05%   6537  0.05% /kqrgba.html
354    0.05%   1183  0.01% /lrxxbc.html
347    0.05%   1772  0.01% /ecebgn.html
345    0.05%   13285  0.10% /qczcfk.html
343    0.05%   1072  0.01% /offoti.html
340    0.05%   2578  0.02% /mvwbcd.html
339    0.05%   1859  0.01% /hsisaw.html
337    0.04%   1487  0.01% /tfokci.html
336    0.04%   5139  0.04% /ircgvu.html
331    0.04%   3948  0.03% /czgwog.html
327    0.04%   3039  0.02% /ghdghb.html
327    0.04%   1153  0.01% /onbxtq.html
324    0.04%   2611  0.02% /wgrxzg.html
322    0.04%    741  0.01% /uuwdgt.html
322    0.04%   3174  0.02% /vrekfu.html
319    0.04%   3232  0.02% /dotpit.html
319    0.04%   1256  0.01% /yhsqad.html
313    0.04%   3647  0.03% /chkfrp.html
313    0.04%   19548  0.15% /rksrqn.html
312    0.04%   1107  0.01% /aycsfg.html
309    0.04%   1526  0.01% /jlwtgn.html
309    0.04%   5645  0.04% /vtsmll.html
306    0.04%   2509  0.02% /gywxsp.html
306    0.04%   1032  0.01% /ohbwmg.html
301    0.04%   4560  0.04% /cizfjv.html
301    0.04%   2267  0.02% /oglklb.html
301    0.04%   2776  0.02% /xpwchr.html
300    0.04%    876  0.01% /cejpft.html
299    0.04%    844  0.01% /mebgcn.html
298    0.04%   2669  0.02% /afcqnh.html
295    0.04%   1023  0.01% /gpmyvv.html
295    0.04%   1445  0.01% /yxfvqs.html
292    0.04%    977  0.01% /dibezc.html
291    0.04%   1786  0.01% /pavrgi.html
291    0.04%    782  0.01% /pzyikb.html
287    0.04%    727  0.01% /dndssh.html
287    0.04%   11937  0.09% /hsgqav.html
286    0.04%    852  0.01% /cuhycw.html
286    0.04%   5890  0.05% /yjntng.html
284    0.04%    857  0.01% /idplrc.html
284    0.04%    858  0.01% /nlyuqb.html
284    0.04%   3766  0.03% /qxkunu.html
283    0.04%   30778  0.24% /gsqxkh.html
277    0.04%   1359  0.01% /cdhbuh.html
277    0.04%   2182  0.02% /ocrpem.html
276    0.04%    785  0.01% /xvrlmo.html
273    0.04%   3583  0.03% /zonzbb.html
272    0.04%    743  0.01% /ptocli.html
269    0.04%    743  0.01% /xcxovd.html
268    0.04%    933  0.01% /fbppij.html
265    0.04%   3175  0.02% /bwdqip.html
265    0.04%    757  0.01% /ygavcg.html
263    0.04%   4400  0.03% /joihgj.html
261    0.03%    990  0.01% /qlqvpu.html
260    0.03%    678  0.01% /brsvta.html
258    0.03%   1097  0.01% /vsapxe.html
257    0.03%   2052  0.02% /tvuxot.html
254    0.03%   3777  0.03% /eovojv.html
254    0.03%    745  0.01% /kwzzjv.html
254    0.03%    764  0.01% /ygcaui.html
254    0.03%   1651  0.01% /zwbylp.html
253    0.03%    956  0.01% /dnnpwn.html
253    0.03%   1242  0.01% /drgjfq.html
253    0.03%   7576  0.06% /lkkrem.html
252    0.03%   1727  0.01% /dlyczn.html
252    0.03%   2610  0.02% /gymvgi.html
252    0.03%    747  0.01% /rvnjri.html
251    0.03%   18197  0.14% /fztsmo.html
250    0.03%    729  0.01% /vhvugp.html
250    0.03%   1407  0.01% /xiixuh.html
249    0.03%   1280  0.01% /fxppdf.html
247    0.03%    703  0.01% /iqgpzc.html
245    0.03%   1100  0.01% /qwawzs.html
244    0.03%   1517  0.01% /oyavta.html
244    0.03%    999  0.01% /tjkcdn.html
244    0.03%   1643  0.01% /uezies.html
241    0.03%   1275  0.01% /rpbioo.html
241    0.03%   1312  0.01% /umvvtv.html
237    0.03%   5786  0.04% /aobqtm.html
237    0.03%    958  0.01% /iojjom.html
236    0.03%   1366  0.01% /tbzwyf.html
235    0.03%    609  0.00% /mbsbqu.html
233    0.03%    572  0.00% /tarpus.html
232    0.03%   1351  0.01% /bbmqpj.html
232    0.03%    697  0.01% /zmdfkw.html
231    0.03%    580  0.00% /jpbogh.html
230    0.03%   1857  0.01% /iijrpb.html
230    0.03%    675  0.01% /mtvtot.html
230    0.03%    601  0.00% /urvlfn.html
227    0.03%    568  0.00% /yssmce.html
226    0.03%    881  0.01% /yrfjib.html
223    0.03%    818  0.01% /wzkltl.html
222    0.03%    643  0.00% /sbyeif.html
221    0.03%    613  0.00% /nvuugp.html
219    0.03%    567  0.00% /jawfar.html
218    0.03%    498  0.00% /reolcb.html
215    0.03%   1094  0.01% /eovotb.html
214    0.03%    530  0.00% /txguqn.html
212    0.03%    663  0.01% /uyluqi.html
212    0.03%   2577  0.02% /xmaxcb.html
211    0.03%   1108  0.01% /icfsjl.html
211    0.03%    629  0.00% /ownrju.html
210    0.03%   2402  0.02% /ezkvdg.html
210    0.03%   2447  0.02% /grejgh.html
210    0.03%   2434  0.02% /wuxgfc.html
206    0.03%    567  0.00% /bskooc.html
205    0.03%    522  0.00% /lcnbsh.html
205    0.03%   2932  0.02% /ucfxnd.html
201    0.03%    591  0.00% /ecdkjp.html
201    0.03%    794  0.01% /xnrdtg.html
200    0.03%    545  0.00% /aveeob.html
199    0.03%    459  0.00% /xseuve.html
198    0.03%    566  0.00% /cfhboq.html
198    0.03%    489  0.00% /gxwyba.html
197    0.03%    493  0.00% /ydliap.html
196    0.03%    615  0.00% /aeytsu.html
196    0.03%   1900  0.01% /czjjbq.html
196    0.03%   1265  0.01% /lwhswl.html
196    0.03%   1145  0.01% /zwqktk.html
194    0.03%    547  0.00% /fmcfew.html
194    0.03%    611  0.00% /vrrrnp.html
193    0.03%    623  0.00% /cjnqvr.html
192    0.03%   1137  0.01% /fmzexc.html
189    0.03%   1180  0.01% /cdpzcc.html
188    0.03%    444  0.00% /aewxom.html
188    0.03%    489  0.00% /lhklhk.html
188    0.03%   3157  0.02% /owtroj.html
186    0.02%   4164  0.03% /xqwqkq.html
184    0.02%    518  0.00% /esmuwo.html
182    0.02%    554  0.00% /fzhpxf.html
182    0.02%    755  0.01% /jkbaqr.html
182    0.02%    454  0.00% /yoysto.html
181    0.02%   2850  0.02% /jjwzxu.html
180    0.02%   1287  0.01% /pwlfnt.html
179    0.02%    659  0.01% /jocidb.html
179    0.02%    886  0.01% /poqooa.html
178    0.02%   1480  0.01% /yqwcvl.html
177    0.02%   1064  0.01% /cmnhmw.html
177    0.02%   1836  0.01% /ttezkn.html
176    0.02%    526  0.00% /bpwdwk.html
175    0.02%   17095  0.13% /cjjrqj.html
175    0.02%    635  0.00% /mdybtl.html
175    0.02%    395  0.00% /wrpgec.html
173    0.02%   1238  0.01% /cxdyeu.html
173    0.02%   2162  0.02% /tqdycl.html
173    0.02%    459  0.00% /uuaays.html
172    0.02%    452  0.00% /itvabi.html
172    0.02%    607  0.00% /nbhpss.html
172    0.02%    985  0.01% /nunteh.html
171    0.02%   3468  0.03% /wjggut.html
171    0.02%    382  0.00% /yzrmnj.html
170    0.02%   5252  0.04% /ucabld.html
170    0.02%    397  0.00% /yllloe.html
169    0.02%    481  0.00% /dijxtd.html
169    0.02%    753  0.01% /srvwzh.html
169    0.02%   1341  0.01% /xvpucf.html
168    0.02%    439  0.00% /ydheyv.html
167    0.02%    415  0.00% /xvxido.html
166    0.02%    523  0.00% /nvwrsi.html
166    0.02%    152  0.00% /podcast.xml
166    0.02%    585  0.00% /xjfmrf.html
165    0.02%    724  0.01% /ctyamh.html
165    0.02%   1352  0.01% /ffomtj.html
165    0.02%   2288  0.02% /jyzbyf.html
164    0.02%    393  0.00% /icgtmo.html
164    0.02%    378  0.00% /iuyetn.html
164    0.02%   1263  0.01% /urljqw.html
162    0.02%    694  0.01% /hfzgis.html
162    0.02%    411  0.00% /minkoq.html
161    0.02%    288  0.00% /bhnroo.html
161    0.02%    472  0.00% /jrtgyl.html
161    0.02%    396  0.00% /niktbr.html
161    0.02%    485  0.00% /tnxdoi.html
160    0.02%   1083  0.01% /hdlvkd.html
160    0.02%    683  0.01% /rqfifm.html
159    0.02%    357  0.00% /kuqxcn.html
159    0.02%    342  0.00% /msszsn.html
158    0.02%    443  0.00% /jnrfld.html
156    0.02%    493  0.00% /hgyopl.html
156    0.02%    963  0.01% /hplhqp.html
156    0.02%   1715  0.01% /tinhpu.html
155    0.02%    453  0.00% /ejcogk.html
155    0.02%    713  0.01% /llhonl.html
154    0.02%    333  0.00% /uczddo.html
154    0.02%    327  0.00% /vhurze.html
154    0.02%    348  0.00% /xmnfmp.html
153    0.02%   1665  0.01% /cyctwg.html
153    0.02%    359  0.00% /ezdrsp.html
153    0.02%    304  0.00% /fohxma.html
153    0.02%    343  0.00% /pxgnfu.html
153    0.02%    499  0.00% /vdixed.html
153    0.02%    314  0.00% /zwggxl.html
151    0.02%   11994  0.09% /ZxSpectrum_0.91.sis
151    0.02%    778  0.01% /cyyghs.html
151    0.02%    366  0.00% /uqsbbw.html
150    0.02%    406  0.00% /qjafvk.html
150    0.02%    553  0.00% /qtgyeu.html
150    0.02%    366  0.00% /wizswv.html
149    0.02%    482  0.00% /evgjyv.html
149    0.02%    436  0.00% /jmxdij.html
149    0.02%   1304  0.01% /vddhpi.html
148    0.02%   2324  0.02% /jwjhlf.html
148    0.02%    433  0.00% /mrzcof.html
147    0.02%    391  0.00% /bseiga.html
147    0.02%   6464  0.05% /wjavtf.html
147    0.02%    401  0.00% /yfdeog.html
146    0.02%    420  0.00% /eatxkk.html
146    0.02%   1851  0.01% /fvcxkq.html
146    0.02%    363  0.00% /gucdem.html
146    0.02%    372  0.00% /omrzbl.html
146    0.02%    334  0.00% /qyidgl.html
146    0.02%    347  0.00% /xoozhm.html
145    0.02%    777  0.01% /itylxl.html
145    0.02%    332  0.00% /smhtvp.html
145    0.02%    311  0.00% /xyvjdp.html
144    0.02%    336  0.00% /dhdyno.html
144    0.02%    774  0.01% /xvwnnr.html
144    0.02%    701  0.01% /zaujwm.html
143    0.02%    571  0.00% /bxytla.html
143    0.02%    609  0.00% /chwlkb.html
143    0.02%    439  0.00% /gpfbmo.html
143    0.02%    333  0.00% /mkdyfw.html
143    0.02%    524  0.00% /tizqvg.html
142    0.02%    584  0.00% /qodria.html
142    0.02%    320  0.00% /rdcdnj.html
141    0.02%    421  0.00% /pxpdii.html
141    0.02%    346  0.00% /tidcou.html
140    0.02%    359  0.00% /abyjhw.html
140    0.02%    402  0.00% /bvdjws.html
140    0.02%   2008  0.02% /zvdldh.html
138    0.02%   1646  0.01% /jdhsyd.html
138    0.02%    370  0.00% /lukgxs.html
138    0.02%   1667  0.01% /qpfhpd.html
138    0.02%    355  0.00% /tiopyt.html
137    0.02%    366  0.00% /umxqqj.html
136    0.02%    358  0.00% /efgykh.html
136    0.02%    917  0.01% /hfnutr.html
136    0.02%    615  0.00% /qxslej.html
136    0.02%   1270  0.01% /rdybsh.html
136    0.02%    377  0.00% /rmlrxt.html
135    0.02%    438  0.00% /bjktki.html
135    0.02%   1050  0.01% /sclqjf.html
134    0.02%    345  0.00% /ccnntp.html
134    0.02%    879  0.01% /lhykgp.html
134    0.02%    345  0.00% /lvzkpv.html
134    0.02%    308  0.00% /wzhcsa.html
134    0.02%    305  0.00% /zqmbud.html
133    0.02%    638  0.00% /iogqmt.html
132    0.02%    310  0.00% /hmoczf.html
132    0.02%    362  0.00% /jsxfoa.html
132    0.02%    324  0.00% /uegqze.html
131    0.02%    316  0.00% /cqvliq.html
131    0.02%    503  0.00% /cyqote.html
131    0.02%    308  0.00% /hlvzzb.html
131    0.02%    917  0.01% /juqkgi.html
131    0.02%   1578  0.01% /mlgirv.html
130    0.02%    381  0.00% /dnabzi.html
130    0.02%    404  0.00% /yexusq.html
129    0.02%    635  0.00% /ehltsr.html
129    0.02%   1494  0.01% /wwguuc.html
128    0.02%    385  0.00% /crznfu.html
128    0.02%    299  0.00% /vyzvca.html
128    0.02%   1643  0.01% /ydwmxf.html
127    0.02%    433  0.00% /cnjrxo.html
127    0.02%    294  0.00% /ufxwrn.html
127    0.02%   1479  0.01% /xiuypi.html
126    0.02%   1904  0.01% /fqnbrj.html
126    0.02%    770  0.01% /ndmlqa.html
126    0.02%    265  0.00% /tnndeo.html
126    0.02%    330  0.00% /zerivn.html
125    0.02%    338  0.00% /eagxgu.html
125    0.02%    353  0.00% /hngtnc.html
124    0.02%    300  0.00% /ejeueo.html
124    0.02%    729  0.01% /hxrnem.html
124    0.02%    313  0.00% /nvpoug.html
124    0.02%    902  0.01% /zfckmh.html
123    0.02%    338  0.00% /elkrhb.html
123    0.02%    549  0.00% /enupvi.html
123    0.02%    524  0.00% /ysvgsi.html
122    0.02%    246  0.00% /dazwuk.html
122    0.02%    279  0.00% /krhyji.html
122    0.02%   2559  0.02% /okuftb.html
122    0.02%   1319  0.01% /qmbaev.html
121    0.02%    254  0.00% /fuwwao.html
121    0.02%    246  0.00% /lfmglr.html
121    0.02%   2516  0.02% /mjbzgn.html
121    0.02%    480  0.00% /xjdaal.html
121    0.02%    271  0.00% /ygkikr.html
120    0.02%    258  0.00% /jcrxgp.html
120    0.02%    302  0.00% /zfchwn.html
119    0.02%    583  0.00% /divvch.html
119    0.02%    270  0.00% /huoeyt.html
119    0.02%    593  0.00% /hzeglc.html
119    0.02%   1862  0.01% /oaidqg.html
119    0.02%    299  0.00% /owywum.html
119    0.02%    433  0.00% /tiyehi.html
119    0.02%    239  0.00% /umirsj.html
118    0.02%    423  0.00% /mwxdim.html
118    0.02%    331  0.00% /usweef.html
117    0.02%    278  0.00% /bktavf.html
117    0.02%   1014  0.01% /gncaav.html
117    0.02%    242  0.00% /hlnmee.html
117    0.02%    275  0.00% /iukriw.html
117    0.02%    575  0.00% /kymhkh.html
117    0.02%    555  0.00% /nhodjj.html
117    0.02%   1180  0.01% /uttpvd.html
116    0.02%    438  0.00% /hpdhkd.html
116    0.02%   1245  0.01% /ntexgj.html
116    0.02%   1088  0.01% /obex_p900.c
116    0.02%    254  0.00% /odmpjk.html
116    0.02%    893  0.01% /qgavkk.html
116    0.02%    272  0.00% /rkkntt.html
115    0.02%    263  0.00% /bkxxzq.html
115    0.02%    248  0.00% /tizudk.html
115    0.02%    399  0.00% /wsdbao.html
115    0.02%    255  0.00% /xevtti.html
115    0.02%    251  0.00% /ygddmk.html
114    0.02%   2212  0.02% /hrvrnu.html
114    0.02%    550  0.00% /joueff.html
114    0.02%    256  0.00% /kpducu.html
113    0.02%    253  0.00% /nyckal.html
112    0.01%    278  0.00% /gfaoxd.html
112    0.01%    261  0.00% /ssqgrc.html
111    0.01%    170  0.00% /beoyyf.html
111    0.01%    247  0.00% /dehrfr.html
111    0.01%    284  0.00% /fbmyzh.html
111    0.01%    247  0.00% /nixrjl.html
111    0.01%    267  0.00% /oouooe.html
111    0.01%    647  0.00% /vxjimn.html
111    0.01%    280  0.00% /xhurce.html
110    0.01%   1344  0.01% /czatmg.html
110    0.01%    724  0.01% /lqxyrh.html
110    0.01%    548  0.00% /sjmqwl.html
109    0.01%    318  0.00% /hbjamr.html
109    0.01%    264  0.00% /xyzeyq.html
108    0.01%    261  0.00% /ljhtfs.html
108    0.01%    842  0.01% /ngafsc.html
107    0.01%    478  0.00% /cxeboe.html
107    0.01%    857  0.01% /fxfzkm.html
107    0.01%    230  0.00% /iozdeu.html
107    0.01%    233  0.00% /tmyfio.html
107    0.01%    234  0.00% /yotpnm.html
106    0.01%    675  0.01% /axfdxw.html
106    0.01%    363  0.00% /laozaj.html
106    0.01%    233  0.00% /uvmszk.html
105    0.01%    197  0.00% /okfoye.html
105    0.01%   9317  0.07% /p900zxspectrum_0.91.tar.bz2
105    0.01%    314  0.00% /qxtjdl.html
105    0.01%    217  0.00% /rsfzeo.html
104    0.01%    202  0.00% /fautdm.html
104    0.01%    205  0.00% /grtoyn.html
104    0.01%    209  0.00% /jdvopj.html
103    0.01%    687  0.01% /ciekxd.html
103    0.01%    202  0.00% /hsyocw.html
103    0.01%   1043  0.01% /kkceuf.html
103    0.01%    221  0.00% /xitdbp.html
101    0.01%    200  0.00% /tatuue.html
101    0.01%    244  0.00% /tfdlra.html
100    0.01%    708  0.01% /awtvbc.html
99     0.01%    279  0.00% /iwxtsr.html
99     0.01%    306  0.00% /jrjemo.html
96     0.01%    178  0.00% /egsjfu.html
95     0.01%    256  0.00% /fmguop.html
95     0.01%    396  0.00% /qkvrgs.html
95     0.01%    538  0.00% /ufdotb.html
94     0.01%    869  0.01% /crxbzo.html
94     0.01%    436  0.00% /rrbyzo.html
93     0.01%    374  0.00% /lbyvhb.html
93     0.01%    400  0.00% /nzndfi.html
92     0.01%    205  0.00% /nmtarn.html
92     0.01%    818  0.01% /pldkjv.html
92     0.01%    235  0.00% /uypaep.html
91     0.01%    196  0.00% /btzikb.html
91     0.01%    253  0.00% /dmwicm.html
91     0.01%    271  0.00% /qmwkkk.html
90     0.01%    495  0.00% /kvwncu.html
90     0.01%    909  0.01% /umkxua.html
89     0.01%    768  0.01% /nydljq.html
89     0.01%    333  0.00% /xpreeg.html
88     0.01%    252  0.00% /wvpwip.html
87     0.01%    155  0.00% /dqwsrv.html
87     0.01%    333  0.00% /wlcpjs.html
85     0.01%    448  0.00% /aryasr.html
83     0.01%    436  0.00% /ltffdu.html
82     0.01%    740  0.01% /dbnbyr.html
81     0.01%    259  0.00% /eiahbb.html
81     0.01%    165  0.00% /ggungi.html
79     0.01%    150  0.00% /pkiwhp.html
78     0.01%    131  0.00% /fsjudw.html
78     0.01%   1391  0.01% /ogkibk.html
78     0.01%    193  0.00% /zfexhj.html
77     0.01%    149  0.00% /fhrtpd.html
77     0.01%    305  0.00% /rvtevv.html
76     0.01%   4371  0.03% /OverScan_1.00.sis
76     0.01%    254  0.00% /fttndh.html
76     0.01%    132  0.00% /ftxfim.html
76     0.01%    166  0.00% /ifxwss.html
76     0.01%    73  0.00% /mp32p900.sh
75     0.01%    630  0.00% /quycyg.html
74     0.01%    439  0.00% /msrllk.html
74     0.01%    339  0.00% /nbajae.html
73     0.01%    122  0.00% /xqgldj.html
70     0.01%    158  0.00% /ppucke.html
70     0.01%    179  0.00% /rafgaw.html
70     0.01%    123  0.00% /vgjnqn.html
69     0.01%    101  0.00% /clftxw.html
69     0.01%    189  0.00% /kfxkco.html
69     0.01%    89  0.00% /nmhext.html
67     0.01%    133  0.00% /thhnfl.html
66     0.01%    101  0.00% /bwyrwj.html
66     0.01%    193  0.00% /uyknae.html
66     0.01%    376  0.00% /wuztxi.html
66     0.01%    219  0.00% /wxsmmf.html
64     0.01%    148  0.00% /slmgte.html
63     0.01%    87  0.00% /twallh.html
63     0.01%    106  0.00% /zfqdhq.html
61     0.01%    111  0.00% /ztkmod.html
60     0.01%    24  0.00% /archive.sh
59     0.01%    125  0.00% /vkkcjj.html
58     0.01%    218  0.00% /kxncoo.html
58     0.01%    353  0.00% /xdlotm.html
52     0.01%    129  0.00% /ampolline.kpm
51     0.01%   2023  0.02% /lntteo.html
51     0.01%    273  0.00% /lulmkt.html
51     0.01%    508  0.00% /znmwph.html
48     0.01%    147  0.00% /directvideo.tar.bz2
46     0.01%    180  0.00% /mpuaqq.html
45     0.01%    360  0.00% /wooioa.html
42     0.01%    710  0.01% /p900uiqsdkforlinux.tar.bz2
40     0.01%    217  0.00% /davrct.html
40     0.01%    164  0.00% /jlwjff.html
38     0.01%    152  0.00% /gighwp.html
38     0.01%    311  0.00% /hs1000.c
38     0.01%    157  0.00% /wikzav.html
35     0.00%   6225  0.05% /StoriaDel68.sis
34     0.00%    93  0.00% /lspci.txt
33     0.00%   10619  0.08% /TimeTables_1.00.sis
33     0.00%    228  0.00% /fdkdys.html
33     0.00%    221  0.00% /uxaarg.html
32     0.00%    82  0.00% /XF86Config
32     0.00%    257  0.00% /credenza.kpm
32     0.00%   1109  0.01% /tcc4elks.zip
31     0.00%    130  0.00% /ukguhb.html
30     0.00%    152  0.00% /dmesg.txt
29     0.00%    29  0.00% /pci.txt
29     0.00%    333  0.00% /wwssme.html
27     0.00%    420  0.00% /APcx100.rar
26     0.00%   4681  0.04% /Chiesa-e-Rivoluzione-francese.pdf
25     0.00%   1260  0.01% /overscan1.00.tar.bz2
25     0.00%    43  0.00% /pavement.kpm
25     0.00%    172  0.00% /tzjvch.html
24     0.00%    778  0.01% /credenza.pov
23     0.00%     9  0.00% /lilo.conf
22     0.00%    104  0.00% /DClean.rar
22     0.00%   3812  0.03% /La-Rivoluzione-e-il-Sillabo.pdf
22     0.00%    354  0.00% /am_pinoc.kpm
21     0.00%   1602  0.01% /FantOZZY.exe
21     0.00%    50  0.00% /freehand.kpm
21     0.00%    17  0.00% /lsdev.txt
21     0.00%     0  0.00% /modules.cz
21     0.00%    102  0.00% /owykbh.html
20     0.00%    49  0.00% /Makefile
19     0.00%    57  0.00% /sodipath.c
19     0.00%     0  0.00% /vmlinuz-243
18     0.00%    361  0.00% /Gif2H.rar
18     0.00%    26  0.00% /Vitalita.rar
18     0.00%    74  0.00% /pfaenu.html
17     0.00%    86  0.00% /ampolline.pov
16     0.00%    109  0.00% /WDPrint.rar
16     0.00%    70  0.00% /ide-cs.o
15     0.00%    935  0.01% /IOS_beta.rar
15     0.00%    82  0.00% /pavement.pov
14     0.00%    478  0.00% /AlfQuack11.rar
14     0.00%    98  0.00% /EMSalloc.rar
14     0.00%    31  0.00% /Fintro.exe
14     0.00%    145  0.00% /Parassita12.rar
13     0.00%    125  0.00% /VESAinfo.rar
13     0.00%    13  0.00% /alfmar-clanbomber-maps.tgz
13     0.00%    168  0.00% /linux243.config
12     0.00%    18  0.00% /xdpyinfo.txt
11     0.00%    125  0.00% /linux244.config
10     0.00%    25  0.00% /vplay100.tar.gz
7     0.00%    13  0.00% /alfqtool.tar.gz
3     0.00%    48  0.00% /qrlzon.html
1     0.00%    11  0.00% http://www.alfonsomartone.itb.it/jlztnn.html
1     0.00%     3  0.00% http://www.alfonsomartone.itb.it/spkwwi.html
1     0.00%    16  0.00% http://www.alfonsomartone.itb.it/ytvuas.html


Generated by Webalizer Version 2.01